Makaleler Sayfamız Çok Yakında
Makaleler

Gelişen teknoloji, artan ihtiyaçlar, başdöndürücü hızla büyüyen küresel pazar ekonomisi, diğer sektörlerin yanısıra Bilişim sektöründe de büyük fırsatları beraberinde getirmektedir. Büyük fırsatlar beraberlerinde tehlikeleri de barındırmaktadır. Risklerin farkında olmak, onlardan korunmak hatta faydaya dönüştürülmesi başarılı bir Risk Yönetimi ile mümkündür. Risklerden kaçınamayacağımızı bilerek, risklerle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekmektedir.
 

Risk Yönetim sürecinin amacı, ürünün veya projenin yaşamı süresince hedeflerine ulaşmasında ki olumsuz etkileri hafifletebilmek için, gerekli olan risk önleme aktivitelerinin belirlenip planlanabilmesi için potansiyel problemlerin oluşmadan önce tanımlanmasıdır. Süreç, risklerin tanımlanmasını, önceliklendirilmesini, risk azaltma tekniklerini, beklenmedik durum planlarının oluşturulmasını, riskleri ölçümleyebilmek için parametrelerin tanımlanmasını, gerektiğinde beklenmedik durum planlarının uygulanmasını kapsar.